ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Wednesday, August 19, 2009

ஒரு பிடி சாம்பல்


வெறும் சதைப் பிண்டங்களின்
மேல் பித்து
கொண்டுத் திரியும்
பித்தர்களே..!
நீங்கள் ஆசைப்படும்
அப்பூத உடல்
அடங்கிவிட்டால்
கடைசியில்
ஒருபிடி சாம்பலுக்குள்
அடங்கிவிடும்..!
No comments: