ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Friday, August 28, 2009

உன் குறும்புப் பேச்சில்..!


தமிழில் நீ பேசுவதால்
என் தமிழ் அழகா..?
இல்லை…
நீ பேசுவது தமிழென்பதால்
உன் பேச்சு அழகா..?
குழம்பிப் போகிறேன்
உன் குறும்புப் பேச்சில்..!
No comments: