ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Thursday, October 1, 2009

விதவை..!?


--*--*--*--*--*--*--*--
பிறருக்கு வெளிச்சம்
கொடுப்பதற்காக
தன்னையே அழித்துக் கொள்ளும்
மெழுகுவர்த்தி..!

--*--*--*--*--*--*--*--No comments: