ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Tuesday, October 20, 2009

நீயோ இதை அத்தனையும்..!


மருண்ட விழி மானுக்குச் சொந்தம்
திரண்ட கருங்கூந்தல் மேகம்
வானிற்குச் சொந்தம்
வெள்ளி நிற வதனம் அந்த
வெண்ணிலவிற்குச் சொந்தம்…
பளீர் வெள்ளைச் சிரிப்பு
மின்னலிற்குச் சொந்தம்…
பளிங்கு நிறக்கழுத்து
வெண் சங்கிற்குச் சொந்தம்…
இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றை
சொந்தமாக்கி வைத்திருக்க…
நீயோ இதை அத்தனையும்
சொந்தமாக்கி வைத்திருக்கிறாயே…
No comments: