ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Friday, October 9, 2009

கடல் கன்னியல்ல... காதல் கன்னி..!


உன் கண்களிரண்டும்
துள்ளி விளையாடும்
கெண்டை மீன்கள்..!
உன் பற்களனைத்தும்
வெள்ளை முத்துக்கள்..!
நீ உதிர்க்கும் சிரிப்புகளனைத்தும்
சிலிர்த்து வரும் கடலலைகள்..!
மொத்தத்தில் நீ ஒரு கடல் கன்னி
நீ என் காதல் கன்னி..!
No comments: